Rojstna hiša Jakoba Aljaža


Das Geburtshaus von Jakob Aljaž befindet sich in Zavrh unterhalb von Šmarna gora.


Rojstna hiša Jakoba Aljaža, Jakob Aljaž, Medvode

Jakob Aljaž war Pfarrer, Komponist, Publizist und Bergsteiger, geboren am 6. Juli. 1845 in Zavrh unterhalb von Šmarna gora. Er spielte eine besonders wichtige Rolle bei der Entwicklung des slowenischen Bergsteigens. Während seines Pastorats in Dovje kaufte er Kredarica und den Gipfel des Triglav für fünf Gulden und ließ dort eine bescheidene Schutzhütte, einen Turm, genannt "Aljažev stolp" bauen. Später schenkte er das Land dem Slowenischen Bergsteigerverband. Er ließ auch einige andere Berghütten im Triglav-Gebirge bauen: die Triglav-Hütte auf Kredarica, die Hütte in Vrata (heute Aljažev dom) und die Hütte Stanič direkt unterhalb des Triglav-Gipfels. Er markierte auch viele Bergpfade.

Er interessierte sich auch für Musik. Er schrieb hauptsächlich Chorlieder, in denen die patriotische Liebe und die Liebe zu den Bergen vorherrschten, darunter die Lieder: "Triglav moj dom" und "Slovan, na dan".

Jakob Aljaž je bil župnik, skladatelj, publicist in planinec, rodil se je 6. julija. 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Posebno veliko vlogo je imel pri razvoju slovenskega planinarstva. Med župnikovanjem na Dovjem je za pet goldinarjev kupil Kredarico in vrh Triglava ter tam dal zgraditi skromno zavetišče, imenovano Aljažev stolp. Zemljišče je kasneje podaril Slovenskemu planinskemu društvu. Zgraditi je dal tudi nekatere druge planinske koče v Triglavskem pogorju: Triglavski dom na Kredarici, dom v Vratih (danes Aljažev dom) in Staničevo zavetišče tik pod vrhom Triglava. Označil je tudi številne planinske poti.

Zanimal se je tudi za glasbo. Pisal je predvsem zborovske pesmi, v katerih prevladujeta domovinska ljubezen in ljubezen do gora, med katerimi izstopata Triglav moj dom in Slovan, na dan.


Rojstna hiša je trenutno v fazi notranje prenove, vseeno so ogledi hiše in filma o življenju Jakoba Aljaža možni ob predhodnem dogovoru (Javni zavod Sotočje Medvode, Jure Galičič, 041 298 485).
LandkarteLage
Zavrh pod Šmarno goro
GPS
N 46.135802
E 14.450662
Kontakt
+386 (0)1 41 298 485
(Javni zavod Sotočje)